swMenuFree

Агенда на државниот натпревар 2018 - Информатичко размислување

Програма на ДржавНИОТ натпревар по информатичко Размислување,

СКОПЈЕ 2018

НатпреварувачиМентори
24. март 2018 год. (сабота)
до 10:00

Пристигнување на учесниците во зградата на Машинскиот факултет (МФ)

 до 10:15 Пријава на учесниците пред амфитеатарот на МФ (приземје)
10:20 - 10:50

Официјално отворање на натпреварот

Амфитеатар на ТМФ

11:00 - 11:10 Сместување на натпреварувачите во простории во зградата на Технолошкиот факултет
- во просториите на ФИНКИ на приземје 117 и на вториот кат 315
11:45 - 13:30 Работилница – „Новости во наставните програми по информатика“
-  во амфитеатар на ФИНКИ
11:15 - 12:15 Тек на натпреварот
- во просториите на ФИНКИ
13:30 - 14:15 Ручек
12:20 - 12:40

Ручек

- бифе ТМФ (подрум)

14:30

Објавување на резултати
пред просторија 138 и на влезната врата

14:30-14:45

Поднесување на приговори и нивно разгледување
пред и во просторија 115

15:00 - 15:30

Презентација на можностите за студирање на надарените ученици на ФИНКИ
во амфитеатар на ФИНКИ

16:00 - 16:45

Научно предавање

- во амфитеатрот на ФИНКИ

17:10 – 18:00

Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија

 - во амфитеатарот во Технолошко-металуршкиот факултет

 

 

 

© 2009-2019 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.