swMenuFree

Агенда на државниот натпревар 2019 - Информатичко размислување

Програма на ДржавНИОТ натпревар по информатичко Размислување,

СКОПЈЕ 2019

НатпреварувачиМентори
23. март 2019 год. (сабота)
до 10:00

Пристигнување на учесниците во зградата на Технолошко металуршки факултет (ТМФ)

 до 10:15 Пријава на учесниците пред амфитеатарот на ТМФ (приземје)
10:20 - 10:45

Официјално отворање на натпреварот

Амфитеатар на ТМФ

11:00 - 11:10 Сместување на натпреварувачите во простории во зградата на Технолошкиот факултет
- во просторија 117, ФИНКИ  приземје 
11:15 - 12:10 Тек на натпреварот

во просторија 117

11:35 - 12:10 

 

Доделување на сертификати од регионалниот натпревар

-просторија 115

12:15 - 12:40

Ручек

- просторија 115

12:40

Објавување на резултати
пред просторија 117

12:40-13:00

Поднесување на приговори и нивно разгледување
пред и во просторија 117

14:00 - 14:45

 

Објавување резултати, доделување награди, дипломи, пофалби и признанија

во амфитеатар на ФИНКИ

 

 

 

 

© 2009-2020 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.