XXXI Државен натпревар по информатика, 20 - 22.03.2020

Агенда на Државниот натпревар 2020

Листа на поканети учесници на Државниот натпревар 2020

Конечни резултати од Државниот натпревар 2020