Здружение на Информатичарите на Македонија - Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2018

swMenuFree

Агенда за Македонска Олимпијада по Информатика 2018

 

ПРОГРАМА НА XXII МАКЕДОНСКА ОЛИМПИЈАДА ПО  ИНФОРМАТИКА
СКОПЈЕ 2018
Натпреварувачи Ментори
27. април 2018 год. (петок)
-13:45 Пристигнување на учесниците во просториите на ФИНКИ (зграда на TМФ)
13:50 - 14:05 Сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар, запознавање со околината и свечено обраќање на почетокот на натпреварот 14:00 -   18:05

Слободно време

- просторија 200в
14:05 - 18:05 Тек на натпреварот - Ден 1

просторија 200в

18:30 –  Објавување на резултатите од првиот ден
Тест мод и евентуални технички приговори 
28. април 2018 год. (сабота)
10:00 - 10:25

Пристигнување на учесниците во просториите на Сорсикс и сместување на натпреварувачите во просторијата за натпревар

- Sorsix
10:30 - 14:30 Тек на натпреварот - Ден 2 10:30 -   14:30

Слободно време

 

- Sorsix

14:30 - 15:10 Ручек (Sorsix)
15:10

Објавување на резултатите и евентуални технички приговори

15:20 - 15:50

Научно предавање

16:00 - 16:30 Доделување медали, дипломи и признанија
- во 

Sorsix

 

 

© 2009-2018 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.