swMenuFree

XXIV Македонска Олимпијада по Информатика 2020, 04.2020

 

Поканети учесници на Македонска Олимпијада по информатика 2020

Агенда за Македонска Олимпијада по информатика 2020

Резултати од Македонска Олимпијада по информатика 2020

© 2009-2020 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.