swMenuFree

Регионален натпревар

XXIX Регионален натпревар 06.03.2021

 

Прелиминарни и тековни информации за натпреварот

Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар со место за натпреварување 

Конечна листа на учесници на регионалниот натпревар

Конечни резултати од регионалниот натпревар

Листа на поканети учесници на државниот натпревар


Регионалниот натпревар ќе се одржи на 06.03.2021 со почеток во 12:00 часот.

Натпреварот ќе се одржи на повеќе места, заради запазување на правилата наметнати од актуелната пандемија. Детална листа на места, и одговорни наставници за запазување на регуларноста на натпреварот и потпишување на записникот е дадена тука.

Во објавениот список на ученици, покрај секој ученик е објавено местото на кое треба да дојде ученикот за да се натпреварува. Заради пандемијата, и запазување на протоколите, за време на натпреварот нема да биде дистрибуирана храна. Ги советуваме учениците доколку имаат храна таа да ја конзумираат пред влегување во просториите за натпреварување. За учениците ќе биде обезбедено по 1/2 литар вода во шише. Учениците треба да дојдат, на местото каде што за нив се одржува натпреварот, 15 минути пред почетокот и да влезат во соодветната просторија. За да не се прави групирање, учениците кои се натпреваруваат во Семос едукација и на ФИНКИ задолжително да проверат во која просторија ќе се натпреваруваат на следните листи (Семос едукација, ФИНКИ).

 

 

Листа на учесници е објавена според пријавите. Доколку има грешки во податоците, тие се по вина на пријавувачот. Овие информации ќе се сметаат за валидни при изработката на сертификатите.
Дипломи, признанија и пофалби ќе бидат подготвени и предадени за време на државниот натпревар или ќе бидат дистрибуирани електронски по завршувањето на циклусот.

 

 

© 2009-2021 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.