swMenuFree

XI Државен натпревар по информатика за основно образование - апликативни вештини

На 17.05.2017, во просториите на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство (ФИНКИ), на Технолошко-металуршкиот факултет (ТМФ) во Скопје, се одржа XI Државeн натпревар по информатика за основно образование - апликативни вештини. Повеќе информации за натпреварот може да прочитате овде.

© 2009-2020 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.