swMenuFree

Новости

Екипи за интернационалните натпревари

Објавена е конечна листа по одржувањето на сите натпревари од Циклусот натпревари по информатика 2013. Во неа се наведени избраните ученици за учество на интернационалните натпревари оваа година.

Избраните учесници мора да го потврдат своето учество најдоцна до Четврток (25.04.), според објавената информација во делот за меѓународни натпревари.

XVII Македонска олимпијада по информатика и VII Државен натпревар за основно образование - апликативни вештини

XVII Македонска Олимпијада по Информатика и VII Државен натпревар по информатика - апликативни вештини (за основно образование) се одржаа од 12.04.2013 (Петок) до 14.04.2013 (Недела), во СОУ Гимназија „Митко Пенџуклиски“ - Кратово.

За повеќе информации за Македонската Олимпијада по Информатика, кликнете овде.

За повеќе информации за Државниот натпревар за основно образование, кликнете овде.

 

Државен натпревар 2013

XXIV Државен натпревар по информатика, за учесниците на циклусот натпревари 2013, се одржа на 30.03. (Сабота) и 31.03. (Недела) во Скопје.

За повеќе информации кликнете овде.

 

© 2009-2020 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.