swMenuFree

Резултати

Филтер
Наслов Посети
Конечни резултати од МОИ 2019 3590
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2019 3336
Конечни резултати од државниот натпревар 2019 3879
Извештај на ЗИМ 1579
Финансиски извештај на ЗИМ 1565
Листа на поканети учесници на Државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 3201
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 3415
Прелиминарни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 3446
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - средно образование 4962
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - основно образование 4880
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2018 5763
Прелиминарни резултати од Државниот натпревар за основно образование 2019 - Информатичко размислување 2104
Конечни резултати од IBUOI 2019 2555
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2018 6452
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 6408
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 3000
Конечни резултати од државниот натпревар 2018 7128
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 8987
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 7582
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 7958
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2017 8404
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2017 8034
Конечни резултати од државниот натпревар 2017 8980
Конечни резултати по циклусот натпревари 2016 10537
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 10259
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2016 11746
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2016 10811
Конечни резултати од државниот натпревар 2016 12466
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2015 - апликативни вештини 13917
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 10799
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2015 15047
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2015 14336
Конечни резултати од државниот натпревар 2015 15201
Конечни резултати по циклусот натпревари 2013 16582
Конечна листа на учесници на државен натпревар 2014 14585
Листа на поканети учесници на државен натпревар 2014 16810
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 14913
Важно соопштение за државниот натпревар 2014 14863
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2014 15466
Конечни резултати од државниот натпревар 2014 14943
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2014 14971
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 - апликативни вештини 14202
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2014 - апликативни вештини 13774
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2015 - апликативни вештини 12458
Резултати од регионален натпревар 2013 16534
Поканети учесници на Државен натпревар 2013 17164
Резултати од државниот натпревар за почетничка група и олимписка група (за основно образование) 2011 16983
Резултати од натпреварот за алгоритамски вештини 2011 - подготвителна група 14482
Резултати од натпреварот за групата апликативни вештини 2011 14012
Резултати од Македонска олимпијада 2011 13951
Резултати од државен натпревар 2011 - основна и напредна група 17139
Резултати од регионален натпревар 2011 16901
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2010 17418
Резултати од државен натпревар 2010 16341
Резултати од државен натпревар 2009 15836
Резултати од регионален натпревар 2012 17605
Резултати од регионален натпревар 2010 20157
Резултати од регионален натпревар 2009 15596
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2009 16931
Поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2012 16525
© 2009-2020 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.