swMenuFree

Резултати

Филтер
Наслов Посети
Конечни резултати од МОИ 2020 929
Конечни резултати од МЈОИ 2020 748
Конечни резултати од државниот натпревар 2020 838
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2020 1088
Листа на поканети учесници на Македонска Јуниорска Олимпијада по Информатика 2020 933
Конечни резултати од МОИ 2019 6537
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2019 6115
Конечни резултати од државниот натпревар 2019 6875
Извештај на ЗИМ 5287
Финансиски извештај на ЗИМ 5238
Листа на поканети учесници на Државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 5639
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 5957
Прелиминарни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 5709
Пријавени ученици за регионалниот натпревар по информатика 2020 - информатичко размислување 2697
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - средно образование 7486
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - основно образование 7417
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2018 8453
Прелиминарни резултати од Државниот натпревар за основно образование 2019 - Информатичко размислување 4312
Конечни резултати од IBUOI 2019 5237
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2018 9062
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 8917
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 5460
Конечни резултати од државниот натпревар 2018 9733
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 11329
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 10050
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 10423
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2017 10980
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2017 10655
Конечни резултати од државниот натпревар 2017 11559
Конечни резултати по циклусот натпревари 2016 13105
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 12598
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2016 14415
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2016 13329
Конечни резултати од државниот натпревар 2016 15084
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2015 - апликативни вештини 16205
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 13130
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2015 17562
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2015 16792
Конечни резултати од државниот натпревар 2015 17765
Конечни резултати по циклусот натпревари 2013 19125
Конечна листа на учесници на државен натпревар 2014 17264
Листа на поканети учесници на државен натпревар 2014 19569
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 17426
Важно соопштение за државниот натпревар 2014 17381
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2014 17970
Конечни резултати од државниот натпревар 2014 17408
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2014 17590
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 - апликативни вештини 16427
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2014 - апликативни вештини 15980
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2015 - апликативни вештини 14667
Резултати од регионален натпревар 2013 19029
Поканети учесници на Државен натпревар 2013 19642
Резултати од државниот натпревар за почетничка група и олимписка група (за основно образование) 2011 19453
Резултати од натпреварот за алгоритамски вештини 2011 - подготвителна група 16664
Резултати од натпреварот за групата апликативни вештини 2011 16265
Резултати од Македонска олимпијада 2011 16017
Резултати од државен натпревар 2011 - основна и напредна група 19306
Резултати од регионален натпревар 2011 18976
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2010 19508
Резултати од државен натпревар 2010 18423
Резултати од државен натпревар 2009 17868
Резултати од регионален натпревар 2012 19547
Резултати од регионален натпревар 2010 22616
Резултати од регионален натпревар 2009 17559
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2009 19081
Поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2012 18585
© 2009-2020 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.