swMenuFree

Резултати

Филтер
Наслов Посети
Конечни резултати од МОИ 2019 5356
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2019 5046
Конечни резултати од државниот натпревар 2019 5750
Извештај на ЗИМ 3841
Финансиски извештај на ЗИМ 3808
Листа на поканети учесници на Државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 4679
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 4993
Прелиминарни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 4818
Пријавени ученици за регионалниот натпревар по информатика 2020 - информатичко размислување 1585
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - средно образование 6449
Листа на поканети учесници на изборен натпревар за учество на интернационални натпревари 2018 - основно образование 6401
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2018 7376
Прелиминарни резултати од Државниот натпревар за основно образование 2019 - Информатичко размислување 3448
Конечни резултати од IBUOI 2019 4172
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2018 8015
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 7950
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 4530
Конечни резултати од државниот натпревар 2018 8713
Конечни резултати од општинскиот/регионален натпревар по информатика 2018 - информатичко размислување 10405
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 9100
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 9475
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2017 9960
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2017 9594
Конечни резултати од државниот натпревар 2017 10519
Конечни резултати по циклусот натпревари 2016 12100
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 11684
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2016 13308
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2016 12341
Конечни резултати од државниот натпревар 2016 14041
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2015 - апликативни вештини 15287
Конечни резултати од регионалниот натпревар по информатика 2016 - апликативни вештини 12191
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2015 16569
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2015 15818
Конечни резултати од државниот натпревар 2015 16725
Конечни резултати по циклусот натпревари 2013 18119
Конечна листа на учесници на државен натпревар 2014 16188
Листа на поканети учесници на државен натпревар 2014 18467
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 16422
Важно соопштение за државниот натпревар 2014 16374
Листа на поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2014 16926
Конечни резултати од државниот натпревар 2014 16407
Конечни резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2014 16553
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2014 - апликативни вештини 15520
Конечни резултати од државниот натпревар по информатика 2014 - апликативни вештини 15105
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2015 - апликативни вештини 13815
Резултати од регионален натпревар 2013 18027
Поканети учесници на Државен натпревар 2013 18675
Резултати од државниот натпревар за почетничка група и олимписка група (за основно образование) 2011 18457
Резултати од натпреварот за алгоритамски вештини 2011 - подготвителна група 15829
Резултати од натпреварот за групата апликативни вештини 2011 15332
Резултати од Македонска олимпијада 2011 15165
Резултати од државен натпревар 2011 - основна и напредна група 18411
Резултати од регионален натпревар 2011 18128
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2010 18661
Резултати од државен натпревар 2010 17600
Резултати од државен натпревар 2009 17041
Резултати од регионален натпревар 2012 18777
Резултати од регионален натпревар 2010 21581
Резултати од регионален натпревар 2009 16762
Резултати од Македонска Олимпијада по Информатика 2009 18202
Поканети учесници на Македонска Олимпијада по Информатика 2012 17733
© 2009-2020 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.