swMenuFree

Разно

Филтер
Наслов Посети
Соопштение до медиуми за ИОИ 2020 41
Соопштение до медиуми за ЕЈОИ 2020 161
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2020 3322
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2020 3856
Конечна листа на учесници на регионалниот натпревар 2020 1692
Соопштение до медиуми за БОИ 2019 3176
Соопштение до медиуми за ЈБОИ 2019 и ЕЈОИ 2019 3332
Соопштение до медиуми за ИОИ 2019 3403
Соопштение до медиуми за МОИ 2019 3420
Задачи од регионалниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 4908
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2019 6415
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2019 7083
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2019 - Информатичко размислување 5090
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2019 5580
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2020 3350
Соопштение до медиуми за ИОИ 2018 6189
Соопштение до медиуми за БОИ 2018 и ЈБОИ 2018 7562
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2018 9716
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2018 11204
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2018 - Информатичко размислување 8917
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2018 9295
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2018 12653
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2019 7468
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2020 5145
Соопштение до медиуми за ЈБОИ 2017 и ЕЈОИ 2017 8494
Соопштение до медиуми за ИОИ 2017 8973
Соопштение до медиуми за МГ куп 2017 8957
Агенда на државниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 9824
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2017 12175
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2017 14207
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2017 13717
Соопштение до медиуми за ИОИ 2016 11166
Соопштение до медиуми за ЈСК ИОИ 2017 8911
Зборник на трудови од првата ученичка конференција 13601
Microsoft натпревари за наставници 2015 16173
Microsoft натпревар за наставници, ученици и студенти 2015 16083
Соопштение до медиуми за ЈБОИ 2015 14489
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2015 17511
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2015 19891
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2016 17146
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2016 16257
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2015 16144
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2016 15742
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2015 17341
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2016 14829
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2017 10811
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2014 17222
Агенда на летната школа за информатика 2014 15215
Агенда на државниот натпревар по информатика 2014 - апликативни вештини 15824
Соопштение до медиуми за ЈБОИ 2014 16801
Донаторска вечера 2012 14619
Регионални натпревари 20436
Пример за WORD и PDF 15837
Поканети учесници за Државен натпревар 2011 - почетничка група 19272
Информации за регионални натпревари 23188
Постапка за зачленување 28508
Поканети учесници на Македонска Олимпијада 2011 18925
Конечна листа на учесници на државниот натпревар 2011 - основна и напредна група 19224
Поканети учесници на државен натпревар 2011 18427
Резултати од натпреварот за групата алгоритамски вештини 15912
Дополнително поканети учесници на МОИ 2010 18846
Поканети и потврдени учесници на Македонска Олимпијада 2010 21525
Агенда на државниот натпревар 14536
Рекурзија 18921
Поканети учесници на државен натпревар 2010 19307
Поканети учесници на државен натпревар 2009 19569
Поканети учесници на државен натпревар 2012 22685
Конечна листа на поканети учесници на државен натпревар 2013 17890
Алгоритамски вештини - историја 16107
Апликативни вештини - историја 14869
Зачленување 14626
Претседател 15057
Натпревари 81379
Права и должности 13901
Дејност 29832
Органи и комисии 13570
Новости на почетна страница 482413
Поканети и потврдени учесници на Македонска Олимпијада 2009 20637
© 2009-2020 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.