swMenuFree

Разно

Филтер
Наслов Посети
Соопштение до медиуми за БОИ 2019 883
Соопштение до медиуми за ЈБОИ 2019 и ЕЈОИ 2019 1081
Соопштение до медиуми за ИОИ 2019 1167
Соопштение до медиуми за МОИ 2019 1594
Задачи од регионалниот натпревар по информатика 2019 - информатичко размислување 2797
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2019 3749
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2019 4332
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2019 - Информатичко размислување 3089
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2019 3288
Соопштение до медиуми за ИОИ 2018 4084
Соопштение до медиуми за БОИ 2018 и ЈБОИ 2018 5429
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2018 7450
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2018 8638
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2018 - Информатичко размислување 6985
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2018 7041
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2018 10200
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2019 5153
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2020 175
Соопштение до медиуми за ЈБОИ 2017 и ЕЈОИ 2017 6320
Соопштение до медиуми за ИОИ 2017 6839
Соопштение до медиуми за МГ куп 2017 6896
Агенда на државниот натпревар по информатика 2017 - апликативни вештини 7820
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2017 9938
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2017 11585
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2017 11455
Соопштение до медиуми за ИОИ 2016 9113
Соопштение до медиуми за ЈСК ИОИ 2017 6812
Зборник на трудови од првата ученичка конференција 11518
Microsoft натпревари за наставници 2015 14074
Microsoft натпревар за наставници, ученици и студенти 2015 13940
Соопштение до медиуми за ЈБОИ 2015 12494
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2015 15326
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2015 17521
Конечни резултати од регионалниот натпревар 2016 15002
Листа на поканети учесници на државниот натпревар 2016 13803
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2015 14050
Прелиминарни информации за регионален натпревар 2016 13471
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2015 15067
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2016 12623
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2017 8543
Листа на пријавени ученици за регионалниот натпревар 2014 15141
Агенда на летната школа за информатика 2014 13488
Агенда на државниот натпревар по информатика 2014 - апликативни вештини 14016
Соопштение до медиуми за ЈБОИ 2014 14777
Донаторска вечера 2012 12895
Регионални натпревари 18616
Пример за WORD и PDF 14179
Поканети учесници за Државен натпревар 2011 - почетничка група 17433
Информации за регионални натпревари 21188
Постапка за зачленување 25312
Поканети учесници на Македонска Олимпијада 2011 17175
Конечна листа на учесници на државниот натпревар 2011 - основна и напредна група 17441
Поканети учесници на државен натпревар 2011 16557
Резултати од натпреварот за групата алгоритамски вештини 14439
Дополнително поканети учесници на МОИ 2010 17100
Поканети и потврдени учесници на Македонска Олимпијада 2010 19445
Агенда на државниот натпревар 13136
Рекурзија 17349
Поканети учесници на државен натпревар 2010 17510
Поканети учесници на државен натпревар 2009 17632
Поканети учесници на државен натпревар 2012 20737
Конечна листа на поканети учесници на државен натпревар 2013 16194
Алгоритамски вештини - историја 14670
Апликативни вештини - историја 13485
Зачленување 13781
Претседател 14174
Натпревари 74911
Права и должности 13074
Дејност 27782
Органи и комисии 12769
Новости на почетна страница 446622
Поканети и потврдени учесници на Македонска Олимпијада 2009 18538
© 2009-2020 Здружение на информатичарите на Македонија. Сите права се задржани.